آدرس شعبه های روناک جین

دفتر مرکزی روناک جین

چهارراه یافت آباد، بلوار معلم، نرسیده به میدان معلم، خیابان بافان، کوچه درودگران، پلاک ۱۳

کارخانه روناک جین

استان تهران، تهران، اتوبان قم، خروجی واوان به سمت شورآباد، پانصد متر بعد از زیر گذر اتوبان، خیابان ایران زمین، پلاک 77

شعبه یک فروشگاه روناک جین (باقری) شعبه فردوسی

استان تهران، خیابان فردوسی، پاساژ فردوسی، فروشگاه روناک جین (باقری)

 

شعبه دو فروشگاه روناک جین

استان تهران، خیابان پانزده خرداد، خیابان نوروزخان، بین الحرمین ، فروشگاه روناک جین